Skład celny, magazyn celny a wolny obszar celny

Czym różnią się od siebie skład celny, magazyn celny oraz wolny obszar celny?

Transport to jedna z najprężniej działających gałęzi gospodarki. Jak w każdej innej dziedzinie również i w transporcie funkcjonują pojęcia, które warto znać. Przeczytaj i dowiedz się, czym jest skład celny, magazyn celny, wolny obszar celny oraz czym się od siebie różnią te pojęcia.

Skład celny – co to?

Definicję składu celnego można znaleźć we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Zgodnie z zapisem jest więc to wydzielone miejsce na terenie Unii Europejskiej, które zostało zatwierdzone przez służby celne jako miejsce służące do składowania towarów – również niewspólnotowych, czyli pochodzących spoza Unii Europejskiej. Skład celny może być także własnością prywatną. W takim przypadku służą one wyłącznie firmie, która go prowadzi. Ponieważ skład celny musi być bezpieczny – jego właściciel musi najpierw dostarczyć do urzędu celno-skarbowego wiele dokumentów, w tym wykaz zastosowanych zabezpieczeń.

Skład celny a magazyn celny

Nie jest to jednak magazyn celny, z którym skład często jest mylony. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w magazynach celnych towar może być przechowywany przez określoną liczbę dni.

Magazyn celny – co to?

Często określany również jako magazyn czasowego składowania, służy do czasowego składowania towarów. Trafiają do niego wyłącznie dobra sprowadzane spoza Unii Europejskiej i przebywają tam aż do momentu nadania im przeznaczenia celnego. Czas składowania nie może jednak przekroczyć 20 dni od złożenia skróconej deklaracji celnej. Termin ten można przedłużyć – trzeba jednak otrzymać na to zgodę Urzędu Celnego. W magazynie czasowego składowania towar można przetrzymywany przez  i czas potrzebny na dopełnianie wszelkich formalności. W tym okresie należy otrzymać wszystkie potrzebne pozwolenia i dokonać zgłoszenia celnego towarów lub przenieść je do składu celnego.

Co należy zrobić, aby złożyć ładunek w magazynie celnym?

W tym celu należy wypełnić deklarację czasowego składowania DSK i zgłosić towary do składowania. W wyjątkowych sytuacjach akceptowalne jest także przywozowa deklaracja skrócona, manifest ładunkowy lub inny dokument przewozowy, portowy, handlowy, bądź transportowy. Podczas przechowywania towarów w magazynie celnym właściciel ma do niego dostęp. Nie może on jednak wykonać żadnych zmian na towarze – ani w zakresie zmiany wglądu, właściwości, czy opakowania.

Wolny obszar celny – co to?

Wolny obszar celny (WOC) to bardzo ciekawe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy zajmują się importem i eksportem. Jak to działa? W strefie WOC prowadzona jest działalność przeładunkowa artykułów takich jak: owoce, mrożonki, automotive. Na terenie WOC działają m.in.: spedytorzy, agencje celne, firmy kontrolne oraz importerzy. Można tam znaleźć również przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w zakresie logistyki.

Zalety WOC

Znajdowanie się w WOC przynosi szereg korzyści, niektórych należą m.in.:

  • Bezterminowe składowanie towarów z państw Unii Europejskiej i nie tylko bez kontyngentów ilościowych i jakościowych oraz bez cła czy podatku – w przypadku wszystkich artykułów, które dopuszczono do obrotu handlowego;
  • Możliwość przeprowadzania odprawy celnej w partiach;
  • Prowadzenie działalności montażowej i produkcyjnej ma obszarze WOC – również towarów spoza Unii Europejskiej;

Warto również wspomnieć o tym, że teren WOC jest stale dozorowane – i to 24/7 przez profesjonalną służbę ochronną. Warto również dodać, że taka strefa wolnocłowa pracuje w systemie całodobowym. WOC jest też bardzo istotnym elementem procesu reeksportu – stanowi bowiem miejsce tymczasowego składowania towarów, które docelowo mają trafić na rynek kraju nienależącego do UE.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *