Jakie pojazdy obejmuje homologacja pojazdów kategorii N?

Jakie pojazdy obejmuje homologacja pojazdów kategorii N?

Homologacja jest procesem, w trakcie którego sprawdzamy zgodność pojazdu z obwiązującymi normami prawnymi, na podstawie których jednostka techniczna może być dopuszczona do ruchu. Litera N oznacza typ homologacji wydawany dla samochodów ciężarowych, o określonych wariantach i wersjach.

Homologacja pojazdu

Każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi przejść serię badań zakończonych wydaniem świadectwa homologacyjnego, na podstawie którego zostanie zarejestrowany. Dzięki temu dokumentowi zyskujemy pewność, że wyprodukowany samochód spełnia konkretne wymagania, określone w obowiązujących normach oraz poszczególnych aktach prawnych, gwarantujących bezpieczeństwo późniejszego korzystania.

W zależności od specyfikacji danego pojazdu zostaje on przyporządkowany do jednej z kategorii, dla której musi uzyskać homologację. W przypadku samochodów ciężarowych wydawane są zaświadczenia w kategorii N. Formalności związane z załatwieniem spraw urzędowych zajmują zwykle około miesiąca, a pierwszym krokiem do otrzymania potrzebnego dokumentu będzie przeprowadzenie w odpowiedniej jednostce badania homologacyjnego, potwierdzającego zgodny z wytycznymi stan techniczny, potwierdzony przez decyzję wydawaną w Transportowym Dozorze Technicznym.

Uzyskanie homologacji pojazdu, co należy zrobić?

Uzyskanie homologacji pojazdu obejmuje przejście przez poszczególne etapy, krok po kroku, do których należy:

  • otrzymanie od producenta danego pojazdu zgody dotyczącej wykorzystania dokumentów wydanych na podstawie poprzedniego etapu badań oraz, w przypadku pojazdu skompletowanego, zgody na zabudowę pojazdu,
  •  uzupełnienie dokumentacji technicznej oraz przygotowanie opisu pojazdu,
  • dokonanie oceny wstępnej będącej podstawą homologacji,
  • przeprowadzenie wymaganych badań homologacyjnych zakończonych wydaniem europejskiego świadectwa homologacji, które zagwarantuje umieszczenie pojazdu w bazie ETAES.

Proces przygotowywania dokumentacji, na co zwrócić szczególną uwagę?

Proces uzupełniania dokumentacji homologacyjnej najlepiej rozpocząć od upewnienia się co do poszczególnych wariantów, wersji i typów pojazdów uwzględnionych w specjalnej  Dyrektywie 2007/46/WE zgodnej z rozporządzeniem UE 678/2011. Właściwy podział umożliwi przestrzeganie konkretnych zaleceń dotyczących zabudowy producenta dotyczące m.in. maksymalnej masy całkowitej, która nie powinna zostać przekroczona.

Rysunki zawarte w dokumentacji powinny pozostawać zgodne z wymiarami przedstawionymi w opisie technicznych i odwrotnie, a w przypadku dużej liczby wariantów i wersji dane najlepiej będzie przedstawić w formie tabeli, dołączonej jako dodatkowy załącznik. W przypadku pojazdów z kategorii N, o odpowiedniej wadze, niezwykle ważne będzie wyposażenie samochodu w specjalistyczne osłony przeciwrozbryzgowe, jednak w przypadku samochodów ciężarowych o mniejszej masie, zaliczane do N1 oraz N2 do 7,5 tony, wystarczającym zabezpieczeniem okaże się fartuch przeciwdeszczowy, o odpowiedniej sztywności. W procesie dokumentacji należy także umieścić homologowane podzespoły takie jak pasy, hamulce, siedzenia, opony, światła, sprzęgło, agregaty, osłony przeciwrozbryzgowe i inne.

Świadectwo homologacji pojazdu wydawane przez Dyrektora Transportu Dozoru Technicznego wydawane jest jeszcze przed dopuszczeniem danego pojazdu do sprzedaży czy ruchu drogowego. W przypadku dokonywania poważnych zmian konstrukcyjnych w aucie należy jednak złożyć wniosek o jednostkowe dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *